Zaak T-847/19: Beroep ingesteld op 13 december 2019 – X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)