Sprawa T-145/15: Wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Rumunia/Komisja [EFRG i EFRROW — Środki obszarowe — Wydatki wyłączone z finansowania — Ryczałtowe korekty finansowe — Artykuł 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 — Obowiązek uzasadnienia — Proporcjonalność]