Asia T-145/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Romania v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Pinta-alaperusteiset toimenpiteet — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut — Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artikla — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus)