Kohtuasi T-145/15: Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Rumeenia versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Pindalapõhised meetmed — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kindla määraga finantskorrektsioonid — Määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 52 — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus)