Vec T-284/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2020 – Wonder Line/EUIPO – De Longhi Benelux (KENWELL) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie KENWELL – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KENWOOD – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)