Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2569/92 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της