Cauza T-192/04: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 11 iulie 2007 — Flex Equipos de Descanso/OAPI — Leggett & Platt (LURA-FLEX) ( Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare LURA-FLEX — Mărci figurative naționale anterioare conținând elementul verbal flex — Prezentare tardivă în fața diviziei de opoziție a traducerilor documentelor furnizate în susținerea notorietății mărcilor anterioare — Obligația camerei de recurs de a aprecia necesitatea de a lua în considerare documentele traduse )