asia C-593/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.11.2019 – Valittajina ABB Ltd ja ABB AB sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Todistustaakka – Syyttömyysolettama – Yhdenvertaisen kohtelun periaate)