A Bizottság (EU) 2020/662 végrehajtási határozata (2020. május 15.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 3321. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)