Písemný dotaz P-5143/09 Judith Sargentini (Verts/ALE) Komisi. Dodatečná otázka k porušování lidských práv při těžbě diamantů v Zimbabwe