Helyesbítés az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésén alapuló tájékoztatójához – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére Norvégiában ( HL C 168., 2012.6.14. )