Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 71/2002 z 25. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP