Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG