Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 71/2002 van 25 juni 2002 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst