2002 m. birželio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 71/2002, iš dalies pakeičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)