Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP