Bekendtgørelse af en licitation med henblik på salg til udførsel af 8 734 205 kg tobak i baller, som det græske interventionsorgan (Didagep) og det italienske interventionsorgan (Aima) ligger inde med, og som stammer fra høsten 1989 og 1990