Verordening (EEG) nr. 1893/92 van de Commissie van 9 juli 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd