Kommissionens forordning (EØF) nr. 1893/92 af 9. juli 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes