Skriftlig fråga E-001838/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) till kommissionen. Stopp för överdrivet stora vinster från internationell röst- och datatrafik