Kirjalik küsimus E-4709/09, mille on esitanud Charles Goerens (ALDE) komisjonile. Kodusõja oht Lõuna-Sudaanis