Asia T-362/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.6.2018 – Tillotts Pharma v. EUIPO – Ferring (XENASA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin XENASA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-sanamerkki PENTASA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))