SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2646/97 van Richard HOWITT aan de Commissie. Santa Pola - verkoop van jonge vis