P8_TA(2019)0344 A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv ***I Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)) P8_TC1-COD(2018)0050 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról és az 508/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel