Zadeva T-99/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2019 – Eutelsat/GSA