Υπόθεση T-99/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Δεκεμβρίου 2019 – Eutelsat κατά GSA