Uradno obvestilo v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije – Odobritev ohranitve nacionalnih ukrepov, ki so strožji od določb harmonizacijskega ukrepa EU (Besedilo velja za EGP) 2019/C 394/02