Paziņojums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 4. punktu – Atļauja saglabāt valsts pasākumus, kas ir stingrāki par ES saskaņošanas pasākuma noteikumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 394/02