Causa T-4/19: Ricorso proposto il 2 gennaio 2019 — Hankintatukku Arno Latvus / EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)