Věc T-643/19: Žaloba podaná dne 26. září 2019 – Dermavita v. EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)