Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1222 af 24. august 2020 om godkendelse af den teknologi, der bruges i køretøjers effektive eksterne lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer med intern forbrændingsmotor i overensstemmelse med NEDC-betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 (EØS-relevant tekst)