/* */

Kendelse afsagt af Domstolen (Ottende Afdeling) den 6. februar 2009. # MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # Appel - EF-varemærker - forordning (EF) nr. 40/94 - artikel 7, stk. 1, litra c) - afslag på registrering - ordmærket manufacturing score card - beskrivende karakter. # Sag C-17/08 P. TITJUR MPDV Mikrolab mod KHIM