Document de lucru al serviciilor Comisiei - Document de însoţire pentru Comunicarea privind o politică portuară europeană - Sinteza analizei de impact {COM(2007) 616 final} {SEC(2007) 1339}