Sag T-268/19: Rettens dom af 27. juni 2019 — Sandrone mod EUIPO — J. García Carrión (Luciano Sandrone) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Luciano Sandrone — det ældre EU-ordmærke DON LUCIANO — reel brug af det ældre varemærke — artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1001 — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 — ansøgning om ordmærke, som er sammensat af et fornavn og et efternavn — ældre varemærke, som er sammensat af en titel og et fornavn — neutralitet i den begrebsmæssige sammenligning — ingen risiko for forveksling)