Helyesbítés a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2010. november 10-i 1015/2010/EU bizottsági rendelethez ( HL L 293., 2010.11.11. )