Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 4 mei 1988. # Sportex GmbH & Co. tegen Oberfinanzdirektion Hamburg. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesfinanzhof - Duitsland. # Tariefindeling - Koolstofvezel-prepregs. # Zaak 253/87. Sportex TITJUR