Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1263 (2020. gada 10. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū darbīgo vielu nātrija hidrogēnkarbonātu apstiprina par zema riska vielu un groza Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 540/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)