Sag C-685/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankenthal (Tyskland) den 17. september 2019 – OK mod Daimler AG