Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 385/03