Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9524 — Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) (Voor de EER relevante tekst) 2019/C 385/03