VERVOLGADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN GEZONDHEIDSGARANTIES TEN AANZIEN VAN NEMATODEN BIJ HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN VIS EN VISPRODUKTEN