Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - EURODAC centrinio padalinio 2007 m. veiklos metinė ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui