Mål C-724/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 1 oktober 2019 – brottmål mot HP