Zadeva C-724/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 1. oktobra 2019 – kazenski postopek zoper HP