Kommissionens forordning (EU) 2019/801 af 17. maj 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse friske frugter (EØS-relevant tekst.)