Predmet C-515/19: Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. travnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Eutelsat SA / Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures SE, prije Inmarsat Ventures Ltd („Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Sektor telekomunikacija – Usklađena uporaba radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 2 GHz za uvođenje sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga – Odluka br. 626/2008/EZ – Članak 2. stavak 2. točke (a) i (b) – Članak 4. stavak 1. točka (c) podtočka ii. – Članak 7. stavci 1. i 2. – Članak 8. stavci 1. i 3. – Pokretni satelitski sustavi – Pojam „pokretna zemaljska postaja” – Pojam „dodatne komponente na tlu” – Pojam „zatražena kvaliteta” – Uloga satelitskih i zemaljskih komponenti – Obveza odabranog operatora pokretnih satelitskih sustava u pogledu pokrivanja određenog postotka stanovništva i područja – Nepoštovanje – Utjecaj”)