Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken / Alta Autorità$