Neuvoston asetus (EU) N:o 897/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013 , Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta