Rådets forordning (EØF) nr. 3811/81 af 15. december 1981 om gennemførelse af afgørelse nr. 1/81 truffet af Den blandede Kommission EØF-Østrig - fællesskabsforsendelse - om ændring af tillæg II til aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Østrig om anvendelse af reglerne vedrørende fællesskabsforsendelse