Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/962 av den 2 juli 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/450 vad gäller offentliggörande av hänvisningarna till europeiska bedömningsdokument för vissa byggprodukter (Text av betydelse för EES)